Leesbaarheid en seo

Het is al een tijd bekend dat leesbaarheid en SEO met elkaar samenhangen. Leesbaarheid – een optelsom van begrijpelijkheid en duidelijkheid – is een ‘ranking factor’ is voor webpagina’s. Ook in het tweejaarlijkse onderzoek onder SEO-experts van MOZ dook readabilty weer hoog in de resultaten op. In het kort betekent dit dat eenvoudigere teksten die makkelijk te lezen zijn een betere positie in Googles zoekresultaten krijgen dan moeilijker te lezen pagina’s over hetzelfde onderwerp.

Hoe dit precies werkt is niet helemaal duidelijk. Wat zeker is, is dat de zoekmachine de eenvoud van een tekst kán bepalen. Daarover is al eens geschreven op de website Search Engine Journal. Maar Google heeft nooit ronduit toegeven dat ‘eenvoud’ direct wordt meegenomen in de beoordeling van pagina’s. Wat zou dan nog meer de correlatie tussen eenvoud en positie in de zoekresultaten kunnen verklaren? Nou bijvoorbeeld dat eenvoudigere teksten vaker en langer worden gelezen en meer worden gedeeld door internetters. Want dit zijn alle drie wél bepalende factoren voor de positie van een pagina in Google. Daarnaast zou het ook nog kunnen zijn dat Googles algoritme beter kan omgaan met korte zinnen en woorden en zo de inhoud van de tekst dus sneller begrijpt en eerder kan ‘ranken’.

Leesbaarheidsindex en taalniveau

Er zijn verschillende tests om de eenvoud van een tekst te bepalen. Een van de meest gebruikte indexen is die van Flesch-Kincaid, die je bijvoorbeeld ook in Microsoft Word en de Yoast SEO-plugin kan terugvinden. Waarschijnlijk gebruikt Google ook een dergelijke manier om de complexiteit van een tekst te beoordelen. De Flesch-Kincaid-test bepaalt de complexiteit van een tekst door er een rekensom op los te laten die zowel woordlengte (in lettergrepen) als zinslengte meeneemt. Hier rolt een score uit tussen de 0 en 100 waarbij 0 onleesbaar uitdrukt en 100 supereenvoudig. De test is ontworpen voor het Engels maar werkt ook voor de Nederlandse taal, echter moet je de cijfers dan wel anders interpreteren volgens een onderzoek van de Universiteit Twente [pdf]. De Nederlandse taal kent veel meer samenvoegingen. Een voorbeeld: in het Nederlands schrijf je contentmarketing aan elkaar. In het Engels schrijf je de woorden afzonderlijk: “content marketing”. Door dit gegeven worden Nederlandse teksten door software die de Flesch-Kincaid-test gebruikt vaak ten onrechte als te moeilijk beoordeeld. Tip voor tekstschrijvers: de richtlijnen van de Raad van Europa over taalniveau geven een genuanceerder beeld.

Leesbaarheid: schrijf wel niet voor dummies

Volgens veel SEO-blogs vormt bovenstaand inzicht een duidelijk pleidooi voor zo simpel mogelijke teksten. Schrijf volgens het KISS-principe (Keep It Simple Stupid!) wordt er vaak geroepen. Maar dat is veel te kort door de bocht. Want misschien scoort die simpele tekst in eerste instantie dan wel net iets hoger in de zoekresultaten, maar als je met je simpele teksten de verkeerde doelgroep aanspreekt dan sla je de plank alsnog mis. Té eenvoudig kan gemakkelijk worden uitgelegd als gebrek aan autoriteit en expertise. Bespaar niet op de lettergrepen om Google een plezier te doen. Het doel van je website en het bijbehorende lezerspubliek zijn zeker net zo belangrijk. Een doelgroep die je kan verleiden met mooie hoofd- en bijzinnen wil niet in Jip en Janneke-taal worden toegesproken. Die SEO-vuistregels en de Flesch-Kincaid-test zijn alleen handig als je voor de grote gemene deler schrijft, maar als dat nou je doelgroep niet is? Bij verdieping en niveau past een bepaald taalgebruik. Wees niet bang om dat gewoon op je website te gebruiken. Je zorgt ervoor dat jouw publiek de tekst relevant vindt, langer de op je pagina blijft en de tekst zal delen. En dát zijn toevallig alle drie ook ranking factoren die Google gebruikt.

Daarom: vertrouw niet zomaar alles wat er over SEO wordt geroepen. One-size-fits-all oplossingen bestaan niet. En de ene ranking factor staat soms op gespannen voet met de andere. Schrijf voor je publiek, niet voor Google. En als je dat allemaal lastig vindt: laat je tekstproductie uitvoeren door ervaren tekstschrijvers die zich kunnen inleven in je publiek, weten hoe je organisatiedoelstellingen vertaalt in teksten die scoren en converteren en daarnaast óók kennis hebben van SEO-factoren.

Schrijf een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

Wees de eerste met een reactie