Subdomein Gemeente Enschede

Wat kunnen we voor je doen?

Gemeente Enschede geniet landelijk aanzien door haar vooruitstrevende manier van werken. Denk aan haar wijkcoaches met een mandaat van alle zorgorganisaties, zodat een gezin met meerdere problemen maar één aanspreekpunt heeft. Ook nu de rijksoverheid stuurt op participatie gaat Enschede – met zichtbaar plezier – aan de slag.

Inwoners van Enschede kunnen direct invloed uitoefenen op de invulling van de gemeentelijke begroting. Maar weten mensen dat wel? En hebben bewoners altijd behoefte aan financiële ondersteuning, of juist ook aan expertise op gebieden als PR, internet of boekhouden? Zoals elke gemeente moet Enschede de broekriem aanhalen, maar het liefst zonder een kloof tussen overheid en stad te laten ontstaan. Vanuit die behoefte is ‘samenlevingsgericht werken’ ontstaan. Een meerjarenproject, waarbij de gemeente intern begint. Door alle ambtenaren, stadsdelen en bestuurders mee te nemen in de nieuwe werkwijze van optimaal bereikbaar en benaderbaar zijn. Want als bewogen gemeente ben je voor bewoners zoveel méér dan een euroteken.

Visionair subdomein

Wij mochten de visie van Enschede herschrijven tot webgeschikte teksten, en het subdomein samenlevingsgerichtwerken.enschede.nl inrichten. Naast het schrijven van gerichte teksten over de missie, de nieuwe rolverdeling voor medewerkers en de cultuuromslag, zijn we ook mensen gaan interviewen. Ambtenaren die graag nauw met bewoners samenwerken. Winkeliers, inwoners en horeca-eigenaren die de juiste mensen binnen de gemeente weten te vinden. Uit alle gesprekken kwam duidelijk naar voren: het is lastig om een goede ingang te krijgen, maar ben je eenmaal binnen dan kan er heel veel in Enschede.

Bel of mail me maar

Het beter bereikbaar en benaderbaar maken van ambtenaren is direct hoog op de Enschedese agenda geplaatst. Dit is een stad die naar mensen luistert en waar we nog veel van gaan horen.

Dienst, klant en partner

Dienst: Corporate
Klant: Gemeente Enschede
Partner: Annabel Jeuring fotografie

Bekijk ook onze andere cases

  • Boekjes Zorggroep Sint Maarten

    Voor deze doelgroep van senioren is online niet het belangrijkste kanaal. Zij willen liever op hun gemak een boekje lezen over…

  • Inside Siemens

    Siemens Oost bedient wereldwijd klanten met het packagen van compressoren en gasturbines. In 2014 wonnen wij de pitch voor al…